2 Eylül 2011 Cuma

AŞK; yalnızlar rıhtımında demir almış geminin, aniden alabora olmasıdır!


Posted by Picasa